Følg oss på Kontakt lokallaget Vitje Noregs Mållag
Newer posts →

Det går eit festtog gjennom landet

Posted on by Gudrun

Sidan me har oppdaga at denne songen som vart skriven til grunnlovsjubileet i fjor, framleis er i bruk (og det ikkje har kome nokon offisiell nynorskversjon enno), legg me ut omsetjinga til nynorsk som me gjorde heilt sjølve i fjor på desse tider. Bruk og del!

Det går eit festtog gjennom landet!

1. Det går eit festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svingar flagget stolt for Noreg,
med hurrarop ifrå sør og til nord.

Ref.
Hurra! Vi syng og vi marsjerer
til songar i raudt, kvitt og blått.
Kjenner rytmen av fridom i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

2. Den store dagen vil vi feire.
No lyder takkens melodi
som taktfast stig opp ifrå folket.
Frå oss som vil ha eit demokrati.

3. Syttande mai. No jublar våren!
Nasjonen pyntar seg til fest.
Gå saman, dyrke fram verdiar
så alle trivst. Ja, då har vi det best.

4. Det går eit festtog gjennom tida
der slekter har sett djupe spor.
Med sine val gav dei oss framtid.
Sjå, våre røter dei spirer og gror.

Tekst: Grethe Myhre Skottene
Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss
Originalen med notar og besifring (PDF)

Til nynorsk ved
Gudrun Kløve Juuhl og Anne Steinsvik Nordal

Posted in Nyhende

Fjellnamn i Sunnmørsalpane

Posted on by Gudrun

Volda mållag skipar til kveldsmøte om fjellnamn i småsalen på samfunnshuset 9. april. Det er Stig Helset som vil fortelje om fjellnamn på Sunnmøre og vise bilete frå fjellturar i dette området. Stig brukar alle ledige helgar på fjelltoppar rundt om i distriktet, og er ei av eldsjelene i  X2-festivalen.

fjellplakat (2)

Stig Helset er førstelektor på Høgskulen i Volda og underviser og rettleier språkstudentar på fagstudiet i norsk og på mastergraden i nynorsk skriftkultur. Samstundes arbeider han med ei doktorgradsavhandling om norma i nynorsk. Stig vil presentere funn frå hovudfagsoppgåva si om fjellnamn i Sunnmørsalpane. Mellom anna gjer han greie for tilhøvet mellom grunnord og fjellformasjonar og bruk av parallellnamn på fjell, før han tek føre seg nokre utvalde og spesielle fjellnamn. Han illustrerer presentasjonen med bilete av fjell på Sunnmøre. Stig har vore med å lage fleire fjell- og turbøker, og han vil ha med nokre av dei som ein kan få kjøpt på møtet.

Det nye styret i Volda mållag vil syte for kaffi og sveler til dei som møter fram. Styret ynskjer alle hjarteleg velkomne til ein lærerik og inspirerande kveld, før me skal ut på tur i fjellet i vår og sommar.

Posted in Nyhende

Ny leiar i Volda Mållag

Posted on by admin

Det vart halde årsmøte i Volda Mållag onsdag 10. april på Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda. Der vart Gudrun Kløve Juuhl samrøystes vald til ny leiar for Volda Mållag.

Styret for mållaget ser elles slik ut: Roger Nedreklepp, Astrid Gjersdal, Birgit Berg og Anders Aanes. Varafolk til styret vert Marthe Sleire, Geir Hjorthol og Tarjei Vågstøl.

Karl Anders Helset vart vald inn i målprisnemnda.

Ein har ikkje fått personar til alle verv, men styret har fått fullmakt til å arbeide vidare med dette til alt er på plass.

(15.4.2013)

Posted in Nyhende

Volda Mållag no på nett!

Posted on by admin

Volda Mållag er endeleg på nett. Med desse heimesidene håpar vi å kunne nå betre ut til alle medlemene i nedslagsfeltet vårt, skape eit forum for diskusjon om språk og kulturhistorie, og å formidle aktivitetane i mållaget på ein enkel og grei måte.

Å vere på Internett har nesten blitt ein føresetnad om ein skal bli teke seriøst i dag. Mange har store delar av arbeidsdagen sin framfor pc-skjermar, og i heimane er oppkopling til nettet snarare regelen enn unntaket. Undersøkingar viser også at nordmenn er storforbrukarar av sosiale medium som Facebook og Twitter. Dei fysiske møteplassane er blitt erstatta av virtuelle møterom. Vi håpar denne nettsida kan bli ein slik møteplass, og at ho kan blåse litt liv i mållaget.

Språk handlar om kjensler og identitet. Difor er det viktig med gjensidig respekt når ein kastar seg inn i ein diskusjon. Dersom eit blogginnlegg eller ei nyhende er open for kommentarar, oppmodar vi om å halde debatten på eit sakleg og tolerant nivå.

Posted in Nyhende

«Eg snakkar jo nynorsk…»

Posted on by admin

Når ein stundom kjem i snakk om nynorsk, dukkar det ofte opp ei form for tilståing eller erkjenning, som regel frå ein person som nett har fortalt meg at han eller ho ikkje klarer å skrive så mykje nynorsk. (Dei skulle så gjerne ha gjort det, men dei klarer det ikkje.) «Men», held dei fram, «eg snakkar jo nynorsk». Så då burde dei jo eigentleg også skrive nynorsk, er tankegangen. Ein elles kjend tankegang i målrørsla.

Det er forbausande kor ofte ein høyrer nettopp dette – at ein snakkar nynorsk, eigentleg. Og det er jo litt rart at vi målfolk reagerer slik på det, for strengt teke burde vi vel vere glade for at folk meiner dei snakkar nynorsk. Men, som dei pertentlege menneska vi er, vel vi å korrigere vedkomande. Nei, det er ingen som snakkar nynorsk, jo, vent, kanskje nyheitsopplesaren i NRK, men, nei. Her må du skilje mellom skrift og tale. Det veit alle.

Sannsynlegvis er ikkje dette skiljet så opplagt. Det at folk opplever talemålet sitt som så nærskyld med den kodifiserte, skriftlege målforma i norsk som heiter nynorsk, slik at dei opplever dei som samanfallande, burde kanskje vere mindre problematisk for oss språkpedantar. Det er iallfall lite truleg at ein elite med sterk innverknad i samfunnet brått skulle ta til å snakke standardnynorsk, slik at dette blei den leiande norma i samfunnet. Då må vi kunne leve med at mange opplever at dei eigentleg snakkar nynorsk.

 

Posted in Blogg Newer posts →