Følg oss på Kontakt lokallaget Vitje Noregs Mållag

Author Archives: Jorun Marie Kvernberg

Styret for Volda mållag 2022

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Styret:Jørund Fet, leiar (på val i 2023)Gudrun Kløve Juuhl (på val i 2024)Ragnar Didrik Osdal (på val i 2023)Anne Steinsvik Nordal (på val i 2023)Jorun Marie Kvernberg (på val i 2024) Varafolk:Tarjei Vågstøl (på val i 2023)Kristin Sunde (på val … Continue reading

Posted in Nyhende

Styret for Volda Mållag 2021

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Styret:Jørund Fet, leiar (på val i 2022)Gudrun Kløve Juuhl (på val i 2022)Ragnar Didrik Osdal (på val i 2023)Anne Steinsvik Nordal (på val i 2023)Jorun Marie Kvernberg (på val i 2022) Varafolk:Ragnhild Aarflot Kalland (attval, på val i 2022)Tarjei Vågstøl … Continue reading

Posted in Nyhende

Årsmøte 2021: 11. mars kl. 19.

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Volda mållag sitt årsmøte blir heldt 11. mars kl. 19.00 på Volda folkebibliotek. I tillegg til vanlege årsmøtesaker vil me ha utdeling av Volda mållag sin målpris, Jorun Marie Kvernberg vil synge og spele, og Reidun Aambø vil fortelje om … Continue reading

Posted in Nyhende

Styret i Volda Mållag 2020

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Anne Steinsvik Nordal – leiarGudrun Kløve Juuhl – nestleiar (og vara-skrivar)Olav Fure – økonomiansvarlegJorun Marie Kvernberg – skrivarOdd Frode Aasen – styremedlem Varamedlemer:Ragnhild Aarflot Kalland – 1. varaTarjei Vågstøl – 2. vara (og vara-skrivar)Ragnar Didrik Osdal 3. vara

Posted in Nyhende

Målprisen 2019

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Målprisen 2019 i Volda går til Bakketunet, ved eigar og drivar Marita Bett Aakre Grunngjeving, målprisen 2019: Bakketunet er ein formidlingsstad for kultur, kunst og historie, inst inne i Hjørundfjorden, i bygda Bjørke. Tunet er det eldste gardstunet på Sunnmøre, … Continue reading

Posted in Nyhende