Følg oss på Kontakt lokallaget Vitje Noregs Mållag
← Older posts

Styret for Volda mållag 2022

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Styret:
Jørund Fet, leiar (på val i 2023)
Gudrun Kløve Juuhl (på val i 2024)
Ragnar Didrik Osdal (på val i 2023)
Anne Steinsvik Nordal (på val i 2023)
Jorun Marie Kvernberg (på val i 2024)

Varafolk:
Tarjei Vågstøl (på val i 2023)
Kristin Sunde (på val i 2023)
Fredrik Hope (på val i 2023 – fungerer frå 1.7.22)

Revisor:
Olav Fure (på val i 2023)

Målprisnemnd:
Kardis Hasfjord (på val i 2023)
Hilde Osdal (på val i 2024)
Åge André Breivik (på val i 2024)

Valnemnda:

Anne Marta Vinsrygg Vadstein (på val i 2023)
Per Kristian Hovden Sætre (på val i 2024)
Sølvi Dimmen (på val i 2024)

Ta gjerne kontakt med oss, t.d. gjennom Facebooksida vår, på epostadressa volda.mallag@gmail.com eller direkte til ein av styremedlemene.

Posted in Nyhende

Styret for Volda Mållag 2021

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Styret:
Jørund Fet, leiar (på val i 2022)
Gudrun Kløve Juuhl (på val i 2022)
Ragnar Didrik Osdal (på val i 2023)
Anne Steinsvik Nordal (på val i 2023)
Jorun Marie Kvernberg (på val i 2022)

Varafolk:
Ragnhild Aarflot Kalland (attval, på val i 2022)
Tarjei Vågstøl (attval, på val i 2022)
Per Kristian Hovden Sætre (ny, på val i 2022)

Revisor:
Idar Mjånes (attval)

Målprisnemnd:
Kardis Hasfjord (på val i 2023)
Hilde Osdal (på val i 2022)
Åge André Breivik (på val i 2022)

Ta gjerne kontakt med oss, t.d. gjennom Facebooksida vår, på epostadressa volda.mallag@gmail.com eller direkte til ein av styremedlemene.

Posted in Nyhende

Årsmøte 2021: 11. mars kl. 19.

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Volda mållag sitt årsmøte blir heldt 11. mars kl. 19.00 på Volda folkebibliotek.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker vil me ha utdeling av Volda mållag sin målpris, Jorun Marie Kvernberg vil synge og spele, og Reidun Aambø vil fortelje om si dialekt-ordbok.

Posted in Nyhende

Styret i Volda Mållag 2020

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Anne Steinsvik Nordal – leiar
Gudrun Kløve Juuhl – nestleiar (og vara-skrivar)
Olav Fure – økonomiansvarleg
Jorun Marie Kvernberg – skrivar
Odd Frode Aasen – styremedlem

Varamedlemer:
Ragnhild Aarflot Kalland – 1. vara
Tarjei Vågstøl – 2. vara (og vara-skrivar)
Ragnar Didrik Osdal 3. vara

Posted in Nyhende

Målprisen 2019

Posted on by Jorun Marie Kvernberg

Målprisen 2019 i Volda går til Bakketunet, ved eigar og drivar Marita Bett Aakre

Grunngjeving, målprisen 2019:

Bakketunet er ein formidlingsstad for kultur, kunst og historie, inst inne i Hjørundfjorden, i bygda Bjørke. Tunet er det eldste gardstunet på Sunnmøre, med delar som stammar tilbake til 1500-talet. Bakketunet opna for publikum i 2010, og har mellom anna fått Ørsta kommune sin kulturpris 2015 og Kulturminnefondet sin formidlingsstipend i 2017.

Når dei no også får Volda Mållag sin målpris, er det i glede over at Bakketunet frå i år ligg i Volda kommune. Grunngjevinga for prisen handlar likevel om språket.

Bakketunet nyttar nynorsk som sitt førsteval i informasjon og marknadsføringa av tunet. I brosjyrer, så vel som på sosiale media, fører verksemda eit konsekvent og vakkert språk, med respekt for språknormene, og med vekt på både det informative og estetiske. Bakketunet er ein bevisst språkbrukar, og språket dei brukar høver til verdiane dei elles driv verksemda si etter: Dei tek vare på røtene og kulturarven, men er samstundes aktuelle og nyskapande.

Bakketunet på Bjørke tek i mot målprisa frå Volda Mållag. FV: Marita Bett Aakre, Ingebjørg Osdal, Kardis Hasfjord FOTO: Bakketunet på Bjørke sin facebookside.

Frå venstre: Marita Bett Aakre, Ingebjørg Osdal, Kardis Hasfjord. Utdeling under Volda Mållag sitt årsmøte 26. februar 2020.

www.nernett.no skriv m.a.:

I utvelginga av kandidatar ser mållaget, i tillegg til god bruk av nynorsk, etter nokon som viser at nynorsk kan bli brukt i mange ulike samanhengar, seier leiar Anne Steinsvik Nordal i Volda mållag. 

«Gjevt! Denne prisen heng høgt! Bakketunet har fått Målprisen 2019 frå Volda Mållag. Tusen takk! Nynorsk er sjølvsagt», skriv Bakketunet på Bjørke i ei facebookmelding. 

http://www.nernett.no/artikler/malpris-til-bakketunet-pa-bjorke

Posted in Nyhende ← Older posts