Følg oss på Kontakt lokallaget Vitje Noregs Mållag

Volda Mållag no på nett!

Posted on by admin

Volda Mållag er endeleg på nett. Med desse heimesidene håpar vi å kunne nå betre ut til alle medlemene i nedslagsfeltet vårt, skape eit forum for diskusjon om språk og kulturhistorie, og å formidle aktivitetane i mållaget på ein enkel og grei måte.

Å vere på Internett har nesten blitt ein føresetnad om ein skal bli teke seriøst i dag. Mange har store delar av arbeidsdagen sin framfor pc-skjermar, og i heimane er oppkopling til nettet snarare regelen enn unntaket. Undersøkingar viser også at nordmenn er storforbrukarar av sosiale medium som Facebook og Twitter. Dei fysiske møteplassane er blitt erstatta av virtuelle møterom. Vi håpar denne nettsida kan bli ein slik møteplass, og at ho kan blåse litt liv i mållaget.

Språk handlar om kjensler og identitet. Difor er det viktig med gjensidig respekt når ein kastar seg inn i ein diskusjon. Dersom eit blogginnlegg eller ei nyhende er open for kommentarar, oppmodar vi om å halde debatten på eit sakleg og tolerant nivå.

This entry was posted in Nyhende. Bookmark the permalink.