Kva arbeider vi for?

Volda Mållag arbeider for nynorsken og dialektane. Vi ønskjer å samle målfolk i Volda til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område. Auka kunnskap om og vørdnad for nynorsken og dialektane våre er viktige mål. Mållaget arbeider også … Hald fram med å lese Kva arbeider vi for?